Werkwijze.

U kent ze vast wel: grappen over Interim-managers. “Het zijn net meeuwen, ze komen aanvliegen met een hoop gekrijs, pikken alles wat er te eten valt, schijten de hele boel onder en vliegen vervolgens snel weg”. 

Terecht? Als u die ervaring heeft of hoort, is dat jammer. Het kan gelukkig ook anders. Maar hoe scheidt u kaf van koren?

Een goede interim-manager is altijd gericht op het bieden van hulp. Zijn kennis en ervaring gebruikt hij om verandering te realiseren. Niet zijn aanwezigheid telt, maar de impact die de voorgestelde veranderingen teweegbrengt. De schriftelijke afspraken die daarover worden gemaakt, zijn de basis voor het goed verloop van een interim traject. Wederzijds verwachtingen uitspreken en vastleggen.

Transparantie en duidelijkheid, dat zijn voor Impact belangrijke kernwaarden. Juist als het gaat om onze werkwijze en tarieven.

Goede, directe communicatie: bondig en correct vastleggen van de gemaakte afspraken. Helder communiceren over de wederzijdse verwachtingen.

login