Ontstaan.

Impact  interim  management  advies is in het voorjaar 2010 opgericht door Henk Paul Krijgsheld.

Zijn drijfveer is zijn  jarenlange kennis en ervaring (meer dan 20 jaar) op het gebied van techniek, bedrijfskunde, leiderschap  en ondernemen delen met medeondernemers.

Naast zijn activiteiten in het bedrijfsleven, deed Henk Paul bestuurservaring op in kerkelijke, maatschappelijke en politieke organisaties.
Zowel in het bedrijfsleven als in vrijwilligersorganisaties ervoer hij regelmatig een gebrek aan kennis, tijd en / of menskracht op het gebied van strategieontwikkeling.
Daarnaast speelden flexibiliteit en daadkracht organisaties parten. Soms met een fatale afloop.

Deze ervaring vormt de basis voor de focus van Impact: strategieontwikkeling in brede zin. Het (her)positioneren van de onderneming door (tijdelijke) inbreng van deskundigheid.

Werken vanuit ervaring

Impact werkt uitsluitend met ervaringsdeskundigen uit het bedrijfsleven. Personen die hun sporen verdiend hebben als ondernemer of directeur. De adviseurs en interim-managers van Impact zijn allen zelfstandig ondernemer. Ze kennen de problematiek. Dat communiceert eenvoudig en u mag een hoge mate van betrokkenheid verwachten. Ook buiten kantooruren als dat nodig mocht zijn.

Deze werkwijze voorkomt  hoge overheadkosten, waardoor de tarieven op een betaalbaar peil worden gehouden (zie ook: tarifering).

login