Missie.

Impact biedt hulp aan ondernemingen (MKB) en maatschappelijke organisaties (politiek, ideëel, kerkelijk of sportief) op het gebied van strategie, (her)positionering en organisatieontwikkeling.

De begeleiding van de onderneming naar een nieuwe fase is cruciaal. Zwaartepunt van de activiteiten ligt niet bij het rapporteren van verandervoorstellen, maar veel meer bij het daadwerkelijk realiseren van veranderingen.

Dit kan op 2 manieren:

  • de inzet van interim-managers. Zij nemen de dagelijkse verantwoordelijkheid voor (een deel van) de onderneming op zich.
  • de inzet van adviseurs. Zij staan naast de ondernemer/bestuurder en begeleiden hen bij de uitvoering van veranderplannen.

Onder Interim-Management en Management Advies leest u meer over hoe Impact u hiermee van dienst kan zijn.

login