Coaching.

Veel DGA’s ervaren hun positie in de onderneming als: ‘sometimes it‘s lonely at the top’.

Dat is ook onze ervaring. Natuurlijk, we hebben allemaal onze vertrouwelingen in de organisatie. Maar sparren met een collega-ondernemer wordt ervaren als uiterst zinvol. Alhoewel onze coaches niet altijd ervaring hebben in de branche van de gecoachte ondernemer, kent hij als ervaringsdeskundige de problematiek van de ondernemer.

Onze coachingstrajecten zijn in eerste instantie gericht op de persoon van de ondernemer, het ontdekken van en werken aan ontwikkelingspunten. Geen zware psychotherapeutische trajecten. Maar heel praktisch van mens tot mens. Delen van persoonlijke problematiek in de rol van ondernemer en partner.

Onze coaches hebben ervaring met zowel jonge, pas startende ondernemers, als met oudere, zeer ervaren ondernemers. Vanuit vooraf afgesproken doelstellingen wordt het coachingstraject ingezet.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende, eerste afspraak.

login