Verandermanagement.

Over verandermanagement is veel geschreven. Er is veel belangstelling voor dit vakgebied. Vooral omdat we er allemaal mee te maken hebben.

Verandermanagement is boeiend omdat geen mens en situatie hetzelfde is. Veranderingen in organisatie, werkwijze of cultuur vereisen een heel verschillende aanpak.

Impact is u van dienst door dit traject van u over te nemen. Handelend vanuit het eenvoudige principe: ‘vreemde ogen dwingen’.

Onze ervaring is dat een veranderingstraject uitgevoerd door mensen van buiten de organisatie een snelle en blijvende uitwerking heeft.

Onze aanpak is niet gebaseerd op ‘trucjes’, maar op nuchterheid, overtuigingskracht en het maken van concrete (werk) afspraken.

Gericht op de positie van de mens in de organisatie.  Met een scherp oog voor het doel van de organisatie.

Onze uitgangspunten: betrokkenheid, transparantie en duidelijkheid.

login