Crisis- of Turnaroundmanagment.

Een onderneming in zwaar weer vecht met man en macht tegen een faillissement. Externe hulp kan net dat zetje bieden om bijtijds de koers om te buigen. Naar rustigere wateren.

De interim-managers van Impact hebben ervaring met deze bedrijfssituaties. Met behulp van crisis-  of Turnaround-management keren we zo snel als mogelijk het tij.  Rust brengen in de financiële druk op de onderneming is het uitgangspunt.

We maken afspraken met stakeholders (banken, belastingdienst, crediteuren), optimaliseren het werkkapitaal en regelen eventueel herfinanciering.

Ruime ervaring

De interim-managers van Impact hebben of zelf het proces van een onderneming in moeilijkheden meegemaakt, of hebben andere ondernemers begeleid in dit traject.  

Impact kent daarom de overwegingen van een ondernemer. Hulp vragen in deze situatie is niet het sterkste punt. Vechten voor de business totdat andere partijen het besluit nemen om dit een halt toe te roepen is een bekend verschijnsel.

In veel gevallen geldt: eerder hulp inroepen, had veel schade voorkomen. Snel handelen is het devies.

De eerste hulp – stabilisatie van de onderneming – is cruciaal. Het vervolg is eveneens van groot belang: het analyseproces.

Winstgevende als verlieslatende activiteiten worden geanalyseerd, een herpositionering van het bedrijf vindt plaats om van daaruit verder te bouwen. Dit is niet meer dan een goed functionerende blauwdruk, elke situatie vraagt om een eigen creatieve aanpak en oplossing.

login