Algemeen management.

Ziekte, een openstaande vacature of het disfunctioneren van de huidige functionaris. Allemaal redenen voor een onvoldoende aangestuurde onderneming.

In die situaties helpt  een ervaren interim-manager van Impact bij het aansturen van het bedrijf of afdeling. Daarnaast voert hij de gewenste verandering door.

Impact biedt ook ondersteuning bij het selecteren van een geschikte opvolger voor uw bedrijf.

login